دل من روشن از سوز درون است


دل من روشن از سوز درون است
جہان بین چشم من از اشک خون است
ز رمز زندگے بیگانہ تر باد
کسی کو عشق را گوید جنون است