)يورپ ميں لکھے گئے(
زمستاني ہوا ميں گرچہ تھي شمشير کي تيزي


زمستاني ہوا ميں گرچہ تھي شمشير کي تيزي
 نہ چھوٹے مجھ سے لندن ميں بھي آداب سحر خيزي
کہيں سرمايہ محفل تھي ميري گرم گفتاري
کہيں سب کو پريشاں کر گئي ميري کم آميزي
زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں ميں ہو پھر کيا!
طريق کوہکن ميں بھي وہي حيلے ہيں پرويزي
جلال پادشاہي ہو کہ جمہوري تماشا ہو
جدا ہو ديں سياست سے تو رہ جاتي ہے چنگيزي
سواد رومة الکبرے ميں دلي ياد آتي ہے
وہي عبرت ، وہي عظمت ، وہي شان دل آويزي