يوں ہاتھ نہيں آتا وہ گوہر يک دانہ

 
 

يوں ہاتھ نہيں آتا وہ گوہر يک دانہ
يک رنگي و آزادي اے ہمت مردانہ!
يا سنجر و طغرل کا آئين جہاں گيري
يا مرد قلندر کے انداز ملوکانہ!
يا حيرت فارابي يا تاب و تب رومي
يا فکر حکيمانہ يا جذب کليمانہ!
يا عقل کي روباہي يا عشق يد اللہي
يا حيلہ افرنگي يا حملہ ترکانہ!
يا شرع مسلماني يا دير کي درباني
يا نعرہ مستانہ ، کعبہ ہو کہ بت خانہ!
ميري ميں فقيري ميں ، شاہي ميں غلامي ميں
کچھ کام نہيں بنتا بے جرأت رندانہ