ايک بحري قزاق اور سکندر
سکندر

 
صلہ تيرا تري زنجير يا شمشير ہے ميري
کہ تيري رہزني سے تنگ ہے دريا کي پہنائي
 

قزاق


سکندر ! حيف ، تو اس کو جواں مردي سمجھتا ہے
گوارا اس طرح کرتے ہيں ہم چشموں کي رسوائي؟
ترا پيشہ ہے سفاکي ، مرا پيشہ ہے سفاکي
کہ ہم قزاق ہيں دونوں ، تو ميداني ، ميں دريائي