Bibliografie

Korán, přel. Ivan Hrbek, Praha 1972.

Biblí svatá, podle kralického vydání z roku 1613, Praha 1936.

 

Aghnides , N. P.: Mohammedan Theories of Finance, New York 1916.

Ahmad Sirhindí, šejch : Maktúbát-e Rabbání, Lahore.

Augustinus, Aurelius:  Vyznání, Praha 1990.

Bergson, H. : Vývoj tvořivý, Praha 1919.

Bondy, E. : Středověká islámská a židovská filosofie, Praha 1995.

Bradley, F. H.:  Appearance and Reality, New York 1908.

Briffault , R.: The Making of Humanity, Londýn 1923.

al-Buchárí, M. b. Ismácíl: Kitáb al-džámic as-sahíh, elektronická verze angl. překladu, in: http://www.islamasoft.co.uk, program The Hadith Software.

Carr, H. W. : A Theory of Monads, Londýn 1922.

Carr, H. W. : The General Principle of Relativity in Its Philosophical and Historical Aspect, Londýn 1920.

Denison , J. H.: Emotion as the Basis of Civilization, New York 1928.

Descartes, R. : Úvahy o první filosofii, Praha 1970.

Eddington, A. S.:  Space, Time and Gravitation, Cambridge 1920.

Eddington, A. S.:  The Nature of Physical World, Londýn 1947.

Eliade, M. : Dějiny náboženského myšlení, Praha 1995-1997.

Flint , R.: History of the Philosophy of History, Edinburgh 1893.

Goethe, J. W.: Lyrika a balady, přel. O. Fischer, Praha 1931.

Hocking, W. E.:  The Meaning of God in Human Experience, New Haven 1922.

Hoernlé, R. F. A.: Matter, Life, Mind and God, New York 1922.

Iqbál , M.: Džávídnáme, př. A. J. Arberry: Javid-Nama, London 1966.

J. P. Eckermann , Rozhovory s Goethem, Praha 1955.

James, W. : Druhy náboženské zkušenosti, Praha 1930.

James, W. : The Principles of Psychology, Londýn 1907.

Jung , C. G.: Wandlungen und Symbole der Libido, Lipsko 1912.

Kant, I. : Kritika čistého rozumu, Praha 2001.

Libera , A. de: Středověká filosofie, Praha 2001.

Macdonald, D. B. : The Religious Attitude and Life in Islam, Beyrouth 1965.

Muslim , Abú-l-Husajn: Kitáb as-sahíh, elektronická verze angl. překladu, in: http://www.islamasoft.co.uk, program The Hadith Software.

Naumann , J. F.: Briefe über Religion, Berlin 1910.

Nietzsche , F.: Radostná věda, Praha 1996.

Nietzsche , F.: Sämtliche Werke, Mnichov 1999.

Rází, Fachruddín : al-Mabáhith al-Mašriqíja, Haidarábád 1924.

Rúmí , Dž.: Masnaví-je Macnaví; přel. R. A. Nicholson : Mathnawí of Jalálu’ddín Rúmí, London 1925-1940; přel. E. H. Whinfield : Masnavi-i Manavi, London 1898; přel. N. V. Thadání : The Garden of the East, Karachi 1932; př. I. Gamard : Masnavi, in: http://www.dar-al-masnavi.org.

Spengler, O.:  Untergang des Abendlandes, Mnichov 1998.

Šiblí Nucmání: Šicr al-cAdžam, Lahore 1924.

Whitehead , A. N.: Religion in the Making, New York 1926.

Whitehead , A. N.: Science and the Modern World, Glasgow 1975.