Poznámka překladatele

Překlad se drží knižního vydání The Reconstruction of Religious Thought in Islam (London 1934). Toto vydání však neobsahuje téměř žádné odkazy na citovanou literaturu, a proto bylo přihlédnuto k novému vydání v Láhauru 1986, jež o důkladný poznámkový aparát rozšířil Muhammad Saíd Šejch. Toto anglické vydání je navíc volně k disposici na internetových stránkách Iqbálovy akademie (http://www.allamaiqbal.com). Téměř všechny odkazy na citované zdroje byly – v mezích možností – prově­řeny v českých knihovnách, případně opra­veny vzhledem k českým překladům či dostupnějším versím.

Citace z Koránu jsou čerpány z uznávaného českého překladu Ivana Hrbka . Citace z arabských, perských a tu­reckých zdrojů se drží Iqbálova vlastního anglického překladu. Verše z Masnaví-je Macnaví od Džaláluddína Rúmího  se v textu vyskytují ve třech překladech, jež bylo možno – s výjimkou Thadáního  překladu – ověřit. Český výbor, přeložený Jiřím Bečkou a přebásněný Josefem Hiršalem, žádný z uvedených veršů neobsahuje.

Přepis arabských a perských jmen a pojmů odpovídá zavedeným zvyklostem české odborné literatury a dostupným českým pramenům (L. Kropáček, Duchovní cesty islámu, Praha 1993; A. de Libera, Středověká filosofie, Praha 2001; B. Lewis, Dějiny blízkého Východu, Praha 1997; F. Tauer, Svět islámu, Praha 1984).

 

Filip Hajný